Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 10.11.2018 10:37:21 

Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad Labem

VVH 2014

Zápis z výroční valné hromady SDH Přerov nad Labem ze dne 1.2.2014

účast: 20 členů a 11 hostů


Program schůze

 1. Zahájení valné hromady
 2. volba návrhové a revizní komise
 3. zpráva velitele
 4. zpráva starosty
 5. zpráva pokladníka o hospodaření SDH
 6. zpráva revizní komise
 7. návrh činnosti na rok 2014
 8. usnesení
 9. závěr
 10. diskuze

Schůzi zahájil starosta sboru Jakub Kadeřávek. Přivítal všechny přítomné, zvláště pak starostku obce Přerova n/L paní Darinu Kocsisovou a místostarostku paní Irenu Gregárkovou, velitele okrsku pana Ladislava Radechovského, dále zástupce z SDH Velenka, SDH Kounice, SDH Chrást, SDH Vykáň a SDH Bříství.

Minutou ticha jsme vzpomněli na členy, kteří se dnešního dne nedožili.
Do návrhové komise byli jednohlasně zvoleni A. Holanová, J. Koštíř a P. Veselý, do revizní komise J. Cílek, L. Koutský a M. Valenta.

Zprávu o činnosti SDH přednesl velitel sboru p. Tomáš Kratochvíl.

Pohovořil o pracích v naší hasičské zbrojnici, kde dochází k postupné úpravě nástavby vozidel pro lepší využití.

I v roce 2013 se zásahová jednotka účastnila několika výjezdů. Na žádost operačního střediska vyjela jednotka na pomoc s odčerpáváním vody ze zatopených sklepů do Poděbrad a na pomoc při odstraňování škod po povodních do obcí Budiměřice a Rašovice. Na žádost zastupitele obce Mochov vyjela jednotka odčerpávat vodu do zatopeného domu v obci.

Zásahová jednotka se dále účastnila školení okrsku v Chrástu.

Jako každý rok jsme pořádali nebo se účastnili různých akcí v obci. Více pohovořil starosta SDH Jakub Kadeřávek.

Tradiční akcí je pálení čarodějnic. Dále jsme pořádali Posvícenskou zábavu a účastnili se mnoha brigád a akcí obce (Dožínky v přerovském Skanzenu, Muzejní noc…).

Hlavní událostí SDH pro rok 2013 byly červnové oslavy 120. výročí založení sboru. Akce se vydařila na výbornou.

Zajímavostí a hlavním zpestřením oslav byl závod historických koňských stříkaček, kde se naše mužstvo umístilo na 1. místě, a slavnostní představení nové zrekonstruovaného historického automobilu PRAHA RN.

Naší tradiční zastávkou byla i Velenkiáda ve Velence, kde jsme po 3. obhájili vítězství se smíšeným družstvem.

V druhé polovině roku proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice, která byla zakončena a oslavena členskou zabíjačkou. Starosta poděkoval především panu Luboši Svobodovy st. a Jaroslavu Vedralovi, za pomoc při rekonstrukci.

S hospodařením sboru za uplynulý rok nás seznámil pokladník p.Lukáš Holan.

Na začátku roku 2013 bylo z loňského roku převedeno 16 217 Kč. Během celého roku jsme měli různé příjmy díky brigádám, pořádání kulturních akcí a v neposlední řadě také díky sponzorským darům celkem 97 995 Kč. Výdaje na pořádání akcí spolu s ostatními náklady na chod SDH představovaly 92 721 Kč. Na konci roku bylo v pokladně 21 491 Kč.

Dále přednesl návrh obecního rozpočtu na rok 2014:

Záloha elektřiny                                                20 000,-

PHM                                                                20 000,-

STK                                                                 5 000,-

Okna a dveře zbrojnice                                     30 000,-

Vrata garáží                                                     160 000,-

Příslušenství pro práci s motorovou pilou 6 000,-

Údržba vozů                                                     20 000,-

Vybavení společenské místnosti                         18 000,-

Osvětlovací technika a příslušenství                    10 000,-

Elektronářadí                                                    6 000,-

Kredit svolávacího zařízení                                2 000,-

Celkem                                                          297 000,-                                          


Zástupce revizní komise p. Jan Cílek přednesl zprávu revizní komise - vše bez závad.

Velitel SDH Tomáš Kratochvíl přednesl plán práce na rok 2014.
Hlavním cílem je účast na schůzích okrsku, okrskovém cvičení a okrskových soutěžích. Dále pak výcvik a školení zásahové jednotky a výpomoc obci a jejím občanům.

Dále proběhlo poděkování a předání daru dlouholetému členu panu Josefu Špitálskému za jeho celoživotní přínos pro SDH v Přerově n/L.

 

Výroční valná hromada SDH Přerov nad Labem po vyslechnutí zprávy velitele, zprávy starosty, zprávy pokladníka o hospodaření SDH, zprávy revizní komise, plánu činnosti na rok 2014 a diskuzi přijala následující usnesení:

Schvaluje:

a) zprávu o činnosti SDH a hospodaření SDH za daný rok

b) zprávu pokladníka SDH

c) plán činnosti na další rok

Ukládá

 1. výboru SDH

a) zabezpečit pravidelnou činnost SDH

b)zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromáždění OSH

 1. všem členům SDH

a) aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok

b) účast na brigádách a hasičských akcích

c) účast na soutěžích dle možností členů družstva

 

Starosta za SDH poděkoval obecnímu zastupitelstvu za podporu, středočeskému kraji za poskytnuté dotace, všem členům, kteří se aktivně podíleli na činnosti v loňském roce, zejména při organizaci 120. výročí založení SDH, a také všem zástupcům SDH za dnešní účast.

 

Zapsala: Eva Cílková
TOPlist